Việc Làm Mùa Hè

Thư ngỏ gửi cho con tôi về mùa hè

Chà, gọi tôi là điên rồ, nhưng nếu các bạn làm theo tất cả các hướng dẫn này, tôi nghĩ kỳ nghỉ hè này sẽ là một chiến thắng cho tất cả chúng ta.