Sức Khoẻ Thể Chất

Cơ thể tích cực: Tại sao bạn cần ngừng nói về việc bạn béo như thế nào

Mặc dù tôi đã khuyến khích những ý tưởng tích cực cho cơ thể ở nhà mình, nhưng tôi vẫn chưa làm gương tốt cho các con của mình. Họ đã nghe tôi nhận xét chê bai về bản thân. Làm thế nào tôi có thể tạo hình ảnh cơ thể khỏe mạnh cho các cô gái của mình khi tôi không thích cơ thể của chính mình?