Đời Sống Giữa

Tôi Yêu Ở Tuổi 50: Tôi Đủ Như Tôi

50 là '30 mới'. Hoặc là nó? Tại sao chúng ta không thể tận hưởng nơi chúng ta đang ở trong cuộc sống, khi chúng ta ở đó? Đây là lý do tại sao tôi yêu tuổi 50 của mình!