Học Viện Trung Học

Cách tạo Lịch trình Trung học Hoàn hảo

Các nhà giáo dục và học sinh phải đối mặt với áp lực để lên kế hoạch cho thời khóa biểu hoàn hảo ở trường trung học. Học sinh đôi khi 'làm ở trường' hơn là học vì niềm yêu thích học tập.