Cao Đẳng / Chuyển Tiếp Lên Đại Học

Tạm biệt chú chó gia đình

Những năm tháng tuổi thơ với một chú chó gia đình thật khó khăn. Nhưng nhìn con bạn nói lời tạm biệt với một con chó của gia đình bây giờ đã già trước khi nó đi học đại học khó hơn nhiều.