Năm Thứ Nhất Đại Học

Đây là Tuổi mới lớn: 18

Em út 18 tuổi. Khi anh ấy chuẩn bị vào đại học, tôi nhớ anh ấy trước khi anh ấy đi và tôi sẽ rất buồn khi anh ấy rời đi.

Rễ và Cánh có ý nghĩa gì đối với tôi

Vào ngày tốt nghiệp của cô ấy, một người bạn đã viết trên tường Facebook của tôi. Cô ấy nói: Rễ và cánh, bạn của tôi. Đó là những gì họ cần để sống cuộc đời của họ. '

I’m going to College - Not You!

Trong 'I'm going to College - Not You!' các nhà văn mang đến cho cả phụ huynh và nhân viên tuyển sinh những hiểu biết sâu sắc và vô số lời khuyên tuyệt vời.