Đơn Đăng Ký Đại Học

Kính gửi các bạn sinh viên mới tốt nghiệp, rất tiếc vì chúng tôi đã làm bạn thất bại

Mặc dù tôi hoàn toàn tin rằng chúng ta đến nơi mà chúng ta có ý định phát triển, nhưng điều đó thật khó để nói với một đứa trẻ 18 tuổi, người cảm thấy như ước mơ của họ đã bị đập tan và công việc khó khăn và mài giũa của họ chỉ là lãng phí. Chúng tôi đã thất bại trong Lớp học của những sinh viên tốt nghiệp năm 2018.